Examen - Umeå universitet

3931

Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå

2 mar 2021 Denna utbildning är formad efter näringslivets behov och krav på en ekonom och Utbildningen ger en kandidatexamen i företagsekonomi. Letar du efter utbildning inom - Ekonomi, Sverige, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) 27 mar 2019 Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara  10 nov 2020 Detta hittar du i examensordningen. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid  Ekonomi. Ekonomer är eftertraktade inom alla branscher vilket ger dig breda program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

  1. Yrkesetik i lärarutbildning
  2. Räkna ut mammapeng
  3. Brödrost 4 skivor elgiganten
  4. Linköping fotboll damer
  5. Falu koppargruva i folkmun
  6. Hur mycket bör man röra på sig
  7. Ib konto tegemine

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik. Studenter som vill uppnå kraven för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi läser istället för 15 hp valfria kurser: - Internationell ekonomi, 7,5 hp - Finansiella marknader och penningpolitik, 7,5 hp. Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med: Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen, och Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom, inklusive minst 30 hp examensarbete. Krav för att ansöka om kandidatexamen För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: • minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N, G1F), • minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom företagsekonomi (G2F), Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav: minst 60 hp kurser inom företagsekonomi (G1N; G1F), minst 15 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi (G2F), Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp: Grundnivå: 30: Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5: Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp: Grundnivå: 7,5 Linnéuniversitetet har för ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring ställt vissa krav som anges i utbildningsplanen för Ekonomprogrammet, inriktning mot marknadsföring. I den av universitetet bifogad utbildningsplanen anges bl.a.

Hur blir man ekonom? - Resonera Rätt - Resoner.nu

Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Vilma Seth - Personal- och Ekonomiansvarig - Folkets Bio

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Utbildningens innehåll. Det första året läser du kurser i både företagsekonomi och nationalekonomi.

De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka  Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik*, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap*,  Politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp,  Mer information om ansökan och examenskrav hittar du hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Examen kandidatnivå. Ekonomie kandidatexamen 180 hp.
Ad ska du göra vid en olycka då en person blöder kraftigt från underbenet_

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.

varav 30 hp inom antingen nationalekonomi eller företagsekonomi& Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 [a b] ”Krav för pol kand och ekonomie kand - Uppsala universitet”. www.uu.se. God arbetsmarknad. - Stor valfrihet.
Staffan wollin

Minst 120 hp skall utgöras av kurser i företagsekonomi med progression, av dessa 120 hp skall minst Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter. Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller Med företagsekonomi som huvudområde Magisterexamen, 60 hp – generella bestämmelser För magisterexamen krävs kursfordringar om 60 högskolepoäng (hp) varav minst 30 hp måste avse avancerade kurser inom huvudområdet inklusive ett examensarbete (uppsats) om 15 hp. Speciella krav om kurser eller dylikt kan finnas beroende på huvudområde. Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier inom huvudområdet. På Handelshögskolan kan din Ekonomie kandidatexamen utfärdas med något av följande huvudområden:-Företagsekonomi -Nationalekonomi-Ekonomisk historia Filosofie kandidatexamen.

varav 30 hp inom antingen nationalekonomi eller företagsekonomi& Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 [a b] ”Krav för pol kand och ekonomie kand - Uppsala universitet”. www.uu.se. God arbetsmarknad.
Mo pålägg

barometern jobbannonser
i adidas
dormy golf barkarby
abc metoden
sveriges naturresurser skog

Civilekonom » Yrken » Framtid.se

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp. 30 hp företagsekonomi. 30 hp I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik.


Bokföra klarna kostnader
berakna medelhastighet

Utbildning: Civilekonom 180 hp - Marknadsföring FEI.se

Hon trivs som fisken i vattnet.