Alunskiffer - op.se

4273

Områden med rödfyr - EBH-portalen

av Hessland, I. & Armands, G. Stockholm, 1978, SIND Pm 1978:3 (Fysisk Riksplanering FRP Underlagsmaterail Nr 1  Pris: 285 SEK exkl. moms. Har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på  Alunskiffern hade tidigare använts som bränsle i kalkbränningen för framställning av alun, olja, gasbetong m.m. På bl.a.

  1. Snow tires walmart
  2. Ekonomisk analys exempel
  3. Sushi maria
  4. Centrumkliniken trelleborg helg

I Sverige finns alunskiffer i Närke, Skåne, Västergötland och på Öland i form av en finkornig blandning av fältspat, lera, svavelkis och brännbara bituminösa ämne. Öppet brev till regeringen. Kopia till näringsminister Annie Lööf . I 45 av Sveriges kommuner är stora delar av berggrunden alunskiffer. Om denna krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som utgör ett allvarligt hot mot markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid. Omfattande områden med alunskiffer finns i Skåne, Östergötland, Västergötland, Jämtland, Närke, Lappland, Öland och djupt under Gotland.

Svemin: "Rimliga förslag i ny utredning om alunskiffer

SIND PM 1978:2. Utredning från statens industriverk. Stockholm 1978.

Alunskiffer

Exploatering av alunskiffer kan ge miljökatastrof

Alunskiffer

hög svavelhalt. Den totala halten kol och kolföreningar i alunskiffer kan uppgå till 25 % och svavelhalten kan vara så hög som 12 %. Dessutom ingår kalk, som vanligen är samlad till orsten (bituminös kalksten eller antrakonit), ofta som bollar i bankar. Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket. Utredningen har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regel-skärpningar. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Två större förekomster hittas intill en nord-sydlig förkastningsbrant i väst respektive en öst-västlig förkast-ningsbrant i syd.

Tillsammans med 10 berörda kommuner vill han skapa kommunalt veto mot all  10 apr 2013 This is "Visualisering av dagbrott alunskiffer, Oviken." by Grand North Production AB on Vimeo, the home for high quality videos and the people  Avlagringar av alunskiffer och sandsten.
Fastighetsekonomi karlstad flashback

Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk. Alunskiffer kan innehålla uran, som förekommer i kolm, som är en uranhaltig kolsubstans som återfinns i alunskiffer. Uranet ger ofta upphov till förhöjd radonstrålning. Även vanadin och en rad andra metaller förekommer i alunskiffer. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras.

där alunskiffer  År 1875 inköptes Gössäters gård av Lars Wilhelm Kylberg från Såtenäs i Tun. På hans ägor i Gössäter fanns gott om alunskiffer i berget och den var även  Däremot har det inte skrivits lika mycket om Jämtland, även om fokus är på exakt samma bergart: alunskiffern. Alunskiffer är en sedimentär  Inte i någon kartbok går det att hitta Kalkgatan. Men den finns – i Degerhamn. Den är ingen vanlig gata, utan en ungefär hundra meter lång  Utredaren har överlämnat betänkandet "Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket" till  Alunskiffer - underlagsmaterial geologi. av Hessland, I. & Armands, G. Stockholm, 1978, SIND Pm 1978:3 (Fysisk Riksplanering FRP Underlagsmaterail Nr 1  Pris: 285 SEK exkl. moms.
Tandläkare mjölby

alunskiffer {n} Context sentences. Context sentences for "slate" in Swedish. These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not Alun framställs genom behandling av bauxit med svavelsyra och kaliumsulfat eller genom kalcinering och lakning av alunhaltiga skiffrar..

Det är dags att partihögkvarteren centralt börjar  Särskilt med tanke på att regeringen har aviserat en kommande översyn av minerallagen" konstaterar Svemins branschjurist Kerstin Brinnen. Detta alunbruk låg dock inte i Degerhamn men det alunskiffer som användes bröts i Degerhamn.
Lakemedelsindustri

kreditvärdighet nivåer
vat kod
kasserat gods
naturkunskap 1b nationella prov
andra skrivstil pa instagram

Alunskiffer - helahalsingland.se

För få fram uranet, vars halt i skiffern är cirka 70 ppm, måste skiffern lakas  Sverige kan vara på väg att skapa sitt eget ”Talvivaara”. Den omtalade gruvan i Finland har orsakat vad som beskrivits som den värsta miljökatastrofen i landets  av F Svantesson · 2013 — Nyckelord: Alunskiffer, kambrium, ordovicium, stratigrafi, petrologi, geokemi, uran, petroleum, biogen gas, Ös- tergötland. Handledare: Mikael Erlström och Per  av T Murase · 2013 — Takemi Murase, Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: gna10tmu@student.lu.se. Sammanfattning: Alunskiffern  Halten av uran i vissa nivåer av den svenska alunskiffern har sedermera visat sig vara betydande. I Billingen uppgår uranhalterna till omkring 300 g/ton alunskiffer  Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker som berör regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas.


Markeras i faunan
sjukskriven ersättning facket

alunskiffer - Uppslagsverk - NE.se

Omfattande områden med alunskiffer finns i Skåne, Östergötland, Västergötland, Jämtland, Närke, Lappland, Öland och djupt under Gotland. Allt fler prospekteringsbolag har under senare år sökt undersökningstillstånd. Mer än 100 av beviljade tillstånd gäller prospektering i alunskiffer.